Projekt Bezdrôtové telefóny

Tri nové telefóny veľmi uľahčili komunikáciu detí s rodičmi na diaľku. Malý pacient pripútaný na lôžko počas chemoterapie už má pri sebe svojich blízkych aj touto formou.