Oravské Veselé sa zomklo pre dobrú vec

V nedeľu, 16. júla 2017 sme prijali pozvanie do obce Oravské Veselé. Prečo práve tam? Rozhodli sa totiž pripraviť Detskú športiádu a touto akciou podporiť Svetielko nádeje. S myšlienkou na zorganizovanie celej akcie prišla Lucia Sirotiarová, ktorá z obce pochádza a už dva roky veľmi úzko spolupracuje so Svetielkom nádeje ako dobrovoľníčka na detskej onkológii v DFNsP v Banskej Bystrici. Tu sa stretáva s detskými pacientmi a ich rodičmi a veľmi citlivo vníma ako rodiny zasiahne vážne ochorenie dieťaťa. Práve to ju motivovalo k zorganizovaniu akcie, kde by deti aj so svojimi rodičmi vyjadrili spolupatričnosť s tými, ktorým Svetielko nádeje pomáha. Myšlienku podporil aj starosta obce Albín Maslaňák a pán farár vdp. Milan Prídavok, takže aj vďaka nim sa podujatie dostalo do povedomia všetkých spoluobčanov. Detská športiáda prilákala popoludní na ihrisko desiatky detí a ich rodičov. Pripravené boli pre nich stanovištia, kde si vyskúšali svoje zručnosti a silu. Súťažili nielen deti, ale aj mamičky a oteckovia si vyskúšali svoju obratnosť. Na ihrisku nechýbalo bohaté občerstvenie, dva druhy guľášu, vynikajúce koláčiky, dokonca aj palacinky a mnohé ďalšie dobroty. Spestrením popoludnia bol príchod obrovského Mimoňa, s ktorým si mnohí urobili na pamiatku „selfíčko“. Veľkým lákadlom boli ukážky DHZ Oravské Veselé. Podvečer medzi účastníkov zavítala hokejová osobnosť Ľubomír Sekeráš. Obyvatelia obce Oravské Veselé dokázali, že sa vedia zomknúť a pomôcť dobrej veci. Po celé popoludnie sa zaujímali o činnosť Svetielka nádeje, rozdávali sme im naše propagačné materiály a informovali ich, ako nám môžu pomáhať. Mnohí boli prekvapení, aká obsiahla je naša činnosť a aké projekty realizujeme pre choré deti a ich rodiny. Sme veľmi vďační, že sme mohli takto osobne zviditeľniť naše občianske združenie. Spoločne s účastníkmi akcie sme v jednej chvíli cez sociálnu sieť poslali pozdrav deťom na detskú onkológiu v Banskej Bystrici.

Počas podujatia sa vďaka dobrovoľným príspevkom podarilo vyzbierať 1 481, 84 eur na pomoc detským onkologickým pacientom v Banskej Bystrici.

Naše poďakovanie patrí obci Oravské Veselé, Farskému úradu, no a najmä Lucii Sirotiarovej, ktorá do príprav a organizácie zapojila celú svoju rodinu. Do obce Oravské Veselé sa zrejme o rok vrátime, pretože hlavní organizátori sa s nami lúčili so slovami: „Dovidenia o rok!“

Určite radi prídeme, pretože tu bola skvelá atmosféra, srdeční a priateľskí ľudia s veľkým srdcom, ktorí nezostávajú ľahostajní k osudom iných.

ĎAKUJEME.

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €