Projekt nadácie JOJ

Nadácia TV JOJ organizovala zbierku, z ktorej sme dostali príspevok vo výške 250 000 Sk.

Za tieto prostriedky sme zakúpili prístrojové vybavenie:

  • odsávačku
  • polohovateľné lôžko s pasívnym antidekubitným matracom
  • lineárny dávkovač
  • infúznu pumpu
  • pulzný oximeter
  • infúzny stojan
  • kyslíkový koncentrátor