Čipkárky z celého Slovenska v Novej Dubnici podporili Svetielko nádeje

Čipkárky z celého Slovenska v Novej Dubnici podporili Svetielko nádeje

Klub paličkovanej čipky a mesto Nová Dubnica usporiadali v dňoch 12. - 14. októbra 2018 tradičné stretnutie čipkárok z celého Slovenska. Čipkárky si vzájomne vymenili skúsenosti, nápady, pochválili sa svojimi prácami a svojou tvorbou sa predstavili obyvateľom i návštevníkom Novej Dubnice. Otvorenia výstavy sa zúčastnil primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec. Sprievodnú výstavu pripravila Jarmila Rybánska, majster ľudovej umeleckej výroby. Súčasťou tohto stretnutia bolo už po druhý raz aj Svetielko nádeje, pre ktoré čipkárky ochotne paličkovali. Od ostatného stretnutia ubehli dva roky. Za ten čas pribudli nové čipkárky, ale mnohé odišli tam, odkiaľ niet návratu. Jednou z nich bola aj pani Alžbeta Mrázová, zakladajúca členka Klubu paličkovanej čipky v Novej Dubnici, s ktorou sme sa tu pred dvomi rokmi zoznámili. V rámci výstavy sme sa k životu a tvorbe tejto vzácnej osobnosti prostredníctvom fotografií vrátili a zaspomínali si na ňu s úctou a vďakou. Krásu, radosť, pocit šťastia, to všetko podľa čipkárok so sebou prináša spletanie tenučkej nitky do čipiek. S úžasom sme túto vystavenú krásu sledovali na výstave, kde sa predstavili čipkárky z Košíc, Popradu, Bratislavy, Martina, Popradu, Nových Zámkov, Trenčína, Španej Doliny a ďalších regiónov. Po vzhliadnutí výstavy sme obdivovali um, nápaditosť, zručnosť a zmysel pre krásu šikovných čipkárok. V kójach jednotlivých klubov, ktorých je na Slovensku viac ako štyridsať, sa predstavilo 14 klubov. Potešili oči i srdcia, a v neposlednej miere s veľkou láskou podporili aj Svetielko nádeje. Za naše občianske združenie Vanda Prandorfyová poďakovala organizátorkám výstavy Mgr. Anne Waldeckerovej, predsedníčke klubu a Helene Drestovej, ktorá jej maximálne pomáhala s prípravou stretnutia. Kus umeleckého majstrovstva čipkárok sa v darčekoch dostane aj k deťom na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým aj za dobrovoľné príspevky, ktorými podporili činnosť a projekty Svetielka nádeje.