Čo sa nám spoločne s Vami podarilo v roku 2018

Čo sa nám spoločne s Vami podarilo v roku 2018

Od roku 2002 Svetielko nádeje poskytlo pomoc viac ako 600 deťom s onkologickým a iným nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám. V roku 2018 náklady na naše projekty predstavovali sumu viac ako 400 000 €. Vďaka vašim 2% a darom, sa nám podarilo zrealizovať množstvo projektov. 

Rok 2018 v číslach:

  • naše sociálno-psychologické služby sme poskytli 46 novým pacientom, ktorí boli diagnostikovaní a liečení na detskej onkológii v Banskej Bystrici
  • preplatili sme im náklady na odporúčané doplnkové lieky, ktoré nie sú v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou (13 180,11 €)
  • v rámci projektu prepravná služba sme zrealizovali 338 prepráv pre 48 malých pacientov so sprevádzajúcou osobou v rámci Slovenska (111 456 km)
  • sprostredkovali a organizačne sme zabezpečili konzultácie a operačné zákroky v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika) 8 deťom
  • dvojizbový byt, ktorý prevádzkujeme priamo v areáli nemocnice, využilo 77 rodinných príslušníkov (498 prenocovaní)
  • tím detského mobilného hospicu, ktorý sa stará o deti v terminálnom štádiu života 24 hodín denne, 7 dní v týždni poskytol starostlivosť 13 deťom a ich rodinám a absolvoval 119 výjazdov (14 994 km).
  • deťom v detskom mobilnom hospici sme zapožičali 15 zdravotníckych prístrojov a pomôcok
  • pre rodiny, ktoré v dôsledku vážneho ochorenia stratili dieťa, sme zorganizovali dve stretnutia rodín, ktorých sa zúčastnilo 136 osôb
  • každoročne deťom po vyliečení ponúkame rekondičné pobyty/ výlety na Slovensku i v zahraničí, väčšina z nich je určená celým rodinám. Vlani ich využilo 196 osôb
  • zamestnávame špecialistov, ktorí sprevádzajú deti a rodiny počas celej doby liečby priamo na oddelení (psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg) ale i ďalších odborníkov, ktorých potrebujeme, aby sme mohli pomáhať čo najlepšie

Uviedli sme niekoľko údajov, za ktorými je množstvo každodennej práce celého nášho tímu. Odmenou nám však nie sú len merateľné ukazovatele, ale predovšetkým úsmevy detí, ako aj spokojnosť a poďakovanie rodín, o ktoré sme sa mohli aj vďaka Vám postarať.

Aj na nasledujúce obdobie máme smelé plány a budeme radi, ak sa stanete ich súčasťou.

Tím Svetielka nádeje

Foto: Finiš nášho bežeckého tímu na jedných z mnohých pretekov roku 2018.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej činnosti, pozrite si naše Výročné správy.