Detský mobilný hospic SVETIELKO NÁDEJE v roku 2018

Detský mobilný hospic SVETIELKO NÁDEJE v roku 2018

Domov je miesto, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám chorých detí v terminálnom štádiu. Detský mobilný hospic SVETIELKO NÁDEJE vytvára v domácom prostredí podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. V roku 2018 tím detského mobilného hospicu poskytol starostlivosť 13 deťom, s onkologickou diagnózou to boli tri deti, s neonkologickou diagnózou 10 detí. Do rodín tím absolvoval 119 výjazdov pričom najazdil 14 994 km. Chorým deťom v starostlivosti nášho detského mobilnom hospici sme zapožičali 15 zdravotníckych prístrojov a pomôcok. Hospicový tím tvoria lekári, zdravotné sestry, psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník.

SVETIELKO NÁDEJE realizuje projekt detského mobilného hospicu od roku 2013. Poskytujeme bezplatnú paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom od 0 do 19 roku života predovšetkým z Banskobystrického a Žilinského kraja. Pomáhame rodinám, aby mohli vzácne zostávajúce chvíle prežiť spoločne. Dieťaťu tak umožňujeme zostať v prostredí, kde sa cíti najlepšie – medzi milovanými, s obľúbeným domácim miláčikom, so svojimi hračkami, jednoducho doma. Rodičom pomáhame pripraviť sa na tie najťažšie chvíle, keď ich dieťa navždy opustí. Poskytujeme im podporu, potrebné rady a pomoc, aby zvládli problémy počas choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia.

Náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou o zomierajúce deti hradí naše občianske združenie z darov podporovateľov. Vlani k nim patrila aj Nadácia Volkswagen, ktorá nás pri príležitosti svojho 10. výročia podporila Cenou Nadácie TV JOJ sumou 5 000 eur.

Veríme, že pomoc podporovateľov projektu detského mobilného hospicu SVETIELKO NÁDEJE nebude poľavovať. Vďaka tomu môžeme byť nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám nablízku 24 hodín, sedem dní v týždni. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú starať sa o nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí.