Dobrovoľníci sú výnimoční ľudia. Vidia srdcom a dobré skutky robia bez nároku na odmenu.

Dobrovoľníci sú výnimoční ľudia. Vidia srdcom a dobré skutky robia bez nároku na odmenu.

Srdce na dlani pre Zdenku Ballovú

Krásnou oslavou Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (pripomíname si ho 5. decembra) bolo odovzdávanie ocenení Srdce na dlani, ktoré sa 7. decembra uskutočnilo v Cikkerovej sieni v historickej budove Radnice na Námestí SNP. Centrum dobrovoľníctva so sídlom v Banskej Bystrici, v tento slávnostný večer ocenilo dobrovoľníčky a dobrovoľníkov za ich dobré skutky, ktorými robia svet lepším. Z roka na rok nominácií pribúda, tento rok ich bolo až 49 v 13 kategóriách. O tom, kto získa Srdce na dlani rozhodovala hodnotiaca komisia.

Keďže navrhovateľ môže nominovať len jedného kandidáta, Svetielko nádeje tento rok na ocenenie navrhlo Zdenku Ballovú. Veľmi sa tešíme, že naša nominácia komisiu oslovila a udelila Zdenke Srdce na dlani, ktoré si prevzala z rúk Jána Luntera, predsedu VÚC.

Zdenka sa do nášho projektu Dobrovoľnícka návštevná služba zapojila s veľkým nadšením. Jej návštevy na oddelení prinášajú veľa energie a radosti detským onkologickým pacientom od útleho veku až po mladých ľudí. Ku každému si vie nájsť cestu, snaží sa s deťmi pracovať kreatívne a vyplniť zmysluplne čas, ktorý musia kvôli chorobe tráviť v nemocnici. Jej návštevy sa stali na oddelení veľmi očakávané. Oceňujeme najmä pravidelnosť jej dobrovoľníckych aktivít a čas, ktorý väčšinou dvakrát do týždňa po tri hodiny venuje deťom.

Dobrovoľníctvo na detskej onkológii je veľmi špecifický typ dobrovoľníctva v nemocničnom prostredí. Zdenka sa doslova našla v tejto službe a stala sa súčasťou jej života. Vďaka kreativite a nadšeniu sa jej darí odpútavať pozornosť detí od náročnej liečby počas dlhej hospitalizácie. Neustále hľadá možnosti čím a ako deti zaujať a v rámci dobrovoľníckej skupiny inšpiruje aj ostatných. Okrem dobrovoľníctva na oddelení je našou oporou aj na akciách v teréne, kde sa venujeme našim vyliečeným deťom a ich rodinám. Ak sa konajú podujatia venované Svetielku nádeje, vieme, že so Zdenkou môžeme rátať, pretože vždy ochotne pridá ruku k dielu. Naša nominácia bola poďakovaním za všetko, čo robí a robí to naozaj so srdcom. Aj touto cestou jej k oceneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme, že ju v našom tíme dobrovoľníkov máme.

Potešila nás aj nominácia Kristíny Murínovej, ktorá je tiež dobrovoľníčkou na detskej onkológii. Na ocenenie ju navrhla jej mama Erika a práve ona ju k dobrovoľníctvu v nemocnici priviedla. Kristínka, v súčasnosti už vysokoškolská študentka, v tento slávnostný večer získala za svoje dobrovoľnícke aktivity Ďakovný list. Veríme, že bude pre ňu motiváciou, aby ďalej vo svojich aktivitách v prospech chorých detí pokračovala.

Ďakujeme Centru dobrovoľníctva za krásne pripravený spoločenský večer, ktorý bol dôstojnou oslavou dobrých skutkov. Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom za to, že vidia srdcom. Vážime si to a sme presvedčení, že pomáhate robiť tento svet lepším.