Koncert

Koncert

Vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájik sa v nedeľu dopoludnia 8. apríla 2018 rozozvučali hlasy novobanského speváckeho zboru Cantus Monte Regis pod dirigentskou taktovkou Margaréty Žňavovej. Zbor, ktorý nás už viackrát podporil svojimi vystúpeniami, sa aj tento koncert rozhodol venovať Svetielku nádeje. Myšlienka podporiť detských onkologických pacientov a ich rodiny sa vo farnosti stretla s pozitívnym ohlasom. Počas koncertu sa dokonca vyzbieralo 680 eur.

Veľmi pekne ďakujeme obetavej dirigentke a skvelým spevákom za ich výkony, pánovi farárovi Vladimírovi Kutišovi, celej farnosti a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nás týmto koncertom podporili.