Nadácia Markíza spustila finančnú zbierku na pomoc deťom s onkologickým ochorením

Nadácia Markíza spustila finančnú zbierku na pomoc deťom s onkologickým ochorením

Jednou z organizácií, ktorú nadácia zo zbierky plánuje podporiť je aj Svetielko nádeje. Zbierka potrvá do 5. decembra 2018, kedy vyvrcholí celodenným podujatím s názvom Deň s Nadáciou Markíza.

Televízia Markíza už jubilejný piaty rok za sebou pripravuje jedinečné celodenné podujatie s názvom Deň s Nadáciou Markíza, s ktorým sa spája každoročná finančná zbierka na charitatívne projekty Nadácie Markíza.

V doterajších štyroch ročníkoch sa vďaka tomuto projektu a štedrej podpore verejnosti a partnerov nadácie podarilo vyzbierať celkovo takmer 400 000 eur. Peniaze boli v priebehu uplynulých rokov použité na zmysluplné projekty viacerých neziskových organizácií, na realizáciu detských táborov pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a deti z neúplných rodín. Časť sumy bola venovaná aj na zriadenie unikátnej Dennej kliniky pre deti s onkologickým ochorením na bratislavských Kramároch, či na podporu individuálnych rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Tento rok Nadácia Markíza vypísala zbierku na pomoc deťom s onkologickým ochorením.

Zapojiť sa a pomôcť deťom tak môže naozaj každý. Stačí v období od 7. novembra do 5. decembra zaslať darcovskú SMS v tvare: DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877, pričom cena jednej SMS je 2 eurá v sieti mobilných operátorov O2, Orange a Slovak Telekom. Ďalšou možnosťou podpory je vklad príspevku v ľubovoľnej výške priamo na číslo účtu verejnej zbierky – SK 57 1111 0000 0003 3322 2023.

Do jubilejného 5. ročníka Dňa s Nadáciou Markíza sme symbolicky zapojili 3 mestá cez organizácie Deťom s rakovinou, n.o. – pri Národnom ústave detských chorôb – na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave, Svetielko nádeje, o.z. – pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Banská Bystrica – Klinike pediatrickej onkológie a hematológie a Svetielko pomoci, n.o. – pri DFN Košice – Oddelenie detskej onkológie a hematológie.

Výťažok z príspevkov verejnosti z tohtoročnej zbierky bude rovným dielom prerozdelený práve medzi tieto tri organizácie na podporu činnosti, v ktorej sa zameriavajú na pomoc deťom s onkologickým ochorením, na zlepšenie podmienok počas liečby a podporu a pomoc rodinám, ktorých sa toto ochorenie dotýka.

Zbierka vyvrcholí počas Dňa s Nadáciou Markíza, ktorý sa bude vinúť celým 5. decembrom – počnúc reláciou Teleráno so zaujímavými hosťami, pokračujúc živými vstupmi vo vysielaní TV Markíza, a končiac, v piatok, 6. decembra, vyhlásením vyzbieranej sumy.