Nesmelé plány, ale veľa nadšenia a obetavých ľudí

Nesmelé plány, ale veľa nadšenia a obetavých ľudí

Svetielko nádeje má v rodnom liste dátum 24. máj 2002 a tak si práve dnes pripomíname 16. výročie vzniku nášho občianskeho združenia.

„Keď sme zakladali občianske združenie Svetielko nádeje, netušili sme, že vyrastie do tinedžerského veku a dosiahneme to, čo sa nám doteraz podarilo. Na začiatku boli malé ambície, ale veľa obetavých ľudí, ktorí sa nadchli pre naše plány a tak sme ich postupne mohli zrealizovať“ – to sú slová jedného zo zakladateľov OZ, MUDr. Pavla Biciana, ktorý je jeho dlhoročným predsedom.

Je toho naozaj veľa, čo sa nám podarilo zrealizovať v prospech detských onkologických pacientov a ich rodín. Za uplynulých 16 rokov sme sa postarali o viac ako 550 pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci prepravnej služby sme najazdili 483 703 km, zrealizovali sme 2 353 prepráv. V starostlivosti detského mobilného hospicu sme mali 38 pacientov a najazdili sme za nimi 25 867 km. Výletov a rekondičných pobytov sa so Svetielkom nádeje zúčastnilo 508 detí a 305 rodinných príslušníkov. Vďaka vám dnes realizujeme trvalo udržateľné projekty, ponuku ktorých sme za 16 rokov postupne rozširovali. Sú to projekty detský mobilný hospic, prepravná služba, byt pre rodiny onkologických pacientov, rekondičné pobyty a výlety pre vyliečené deti, balíček prvého kontaktu, stretnutia rodín po strate dieťaťa. Zvládnuť náročné obdobie počas liečby pomáhajú deťom liečebný pedagóg, sociálny pracovník a psychológ. Vlani sme odovzdali nemocnici do užívania kreatívnu herňu pre deti. Podporujeme aj kreatívne dielne nemocničnej školy.

Za 16 rokov našej existencie Svetielko nádeje podporilo Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici čiastkou 1 094 316,29 eur najmä na zakúpenie prístrojov, vybavenie oddelenia a ambulancie.

Výročie je pre nás príležitosťou poďakovať sa všetkým našim podporovateľom. Vďaka vám môže Svetielko nádeje už 16 rokov pomáhať deťom s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami. Naše odvážne plány by sa nedali uskutočniť bez vašej podpory a ústretovosti, bez vášho povzbudenia a spolupatričnosti. Spolu s vami stojíme pri rodinách, ktoré sa ocitli na náročnej ceste a robíme všetko, aby cítili, že na tejto ceste so svojím trápením nezostali sami. Každé naše výročie je aj vašim výročím, pretože pomáhame vďaka vám.

Ďakujeme vám za to, že nám zachovávate svoju priazeň a veríme, že spolu s vami budeme môcť pomáhať i naďalej.