Prvá detská onkológia na Slovensku si pripomína 35. výročie založenia

Prvá detská onkológia na Slovensku si pripomína 35. výročie založenia

Banská Bystrica, 25. 9. 2018 – V týchto dňoch si pripomína detská onkológia v Banskej Bystrici 35. výročie svojho založenia. Ide o najstaršie onkologické pracovisko špecializované na detského pacienta v Slovenskej republike. Svoju vďaku prišla pracovníkom kliniky i zakladajúcim aktérom procesu vzniku kliniky vyjadriť ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Počas 35 ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov. Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica, v ktorej sa nachádza 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. V súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe.
Pred 35 rokmi v roku 1983 vzniklo v Banskej Bystrici detské onkologické centrum - ako prvé svojho druhu na Slovensku. Jeho vzniku od polovice 70-tych rokov minulého storočia predchádzala centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica a úzke napojenie na „českú školu“. Toto napojenie personálne zabezpečoval MUDr. Svetozár Dluholucký, ktorý prinášal na Slovensko najnovšie trendy liečby onkologických ochorení detí. Ako žiak prof. Jozefa Kouteckého z Prahy mal možnosť prednášať na lekárskej fakulte v Prahe a byť tak súčasťou najlepšieho špecializovaného tímu na detskú onkológiu vo vtedajšom Československu.
„Už koncom 70-tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny. Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983,“ zaspomínal si Svetozár Dluholucký, ktorý momentálne pôsobí ako poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj v DFNsP BB a prodekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.
Počas 35 ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov. Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica. V súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe. Úspešnosť liečby v niektorých špecifických ochoreniach je dokonca ešte vyššia. Napríklad u zhubných nádorov obličiek bolo za obdobie od roku 2003 do roku 2017 liečených 25 detí s úspešnosťou až 96%.
Lôžková časť KPOH, ktorá v roku 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zahŕňa 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu.
Dostupnosť a kvalita služieb je zabezpečovaná vďaka spolupráci so všetkými pediatrickými špecialistami DFNsP BB.
Pri riešení zložitých onkologických prípadov vyžadujúcich liečbu, ktorú nie je možné poskytnúť na Slovensku, spolupracuje KPOH s centrami detskej onkológie v zahraničí. Napríklad zložité chirurgické operácie zabezpečuje v spolupráci s Detskou chirurgickou klinikou v Tubingene v Nemecku, ktorú vedie prof. Jorg Fuchs, prezident spoločnosti detskej chirurgie v Nemecku (Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie, DGKCH) a ortopedické výkony v spolupráci s Rizzoliho inštitútom v Boloni, Taliansku, (Istituto ortpoedico Rizzoli, Bologna).
„Našou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Preto na našej klinike vďaka spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje pôsobia okrem lekárov a sestier aj ďalší odborníci ako psychológ, liečebný pedagóg, či sociálny pracovník. Takýmto spôsobom sa snažíme zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“ povedal Pavel Bician, primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská pri príležitosti 35. výročia dnes v Banskej Bystrici ocenila zakladateľské osobnosti, ktoré stáli pri zrode prvej detskej onkológie na Slovensku - prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., MUDr. Evu Bubanskú, PhD., MUDr. Kristínu Husákovú, MUDr. Vieru Bajčiovú, CSc., MUDr. Teréziu Stančokovú a doc. MUDr. Emíliu Kaiserovú, CSc., ktorá tiež významným podielom prispela k rozvoju detskej onkológie na Slovensku.
„Dnes som sa v Banskej Bystrici opäť presvedčila, že na Slovensku vieme robiť špičkovú medicínu a to aj v takých náročných medicínskych odvetviach, akými sú detská onkológia a hematológia. Ako ministerka zdravotníctva som na našich špičkových odborníkov patrične hrdá a patrí im uznanie a vďaka za ich prácu. Stretla som sa s viacerými deťmi a ich rodičmi a som rada, že svoj boj s chorobou zvádzajú za pomoci výborných a kvalitných lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov na kvalitnom pracovisku. Záleží nám na úrovni pracovísk, aby sa pacienti liečili v adekvátnych podmienkach. Za posledné dva roky boli Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici pridelených 208 141 eur z kapitálových výdavkov, ktoré verím, že nemocnici pomôžu na skvalitnene podmienok,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Za rok je na Slovensku diagnostikovaných približne 200 prípadov onkologických ochorení detí a mladistvých, ktoré sa liečia na troch špecializovaných klinikách. Okrem Banskej Bystrice sú lokalizované v Bratislave a v Košiciach.