Stretnutie rodín

Stretnutie rodín

Svetielko nádeje pravidelne organizuje stretnutia pre rodiny, ktorým následkom onkologického ochorenia zomrelo dieťa. Druhého stretnutia v roku 2018 sa zúčastnilo 20 rodín, celkom 56 osôb. Pobyt bol určený pre celé rodiny, zúčastnili sa ho rodičia a súrodenci detí. Cieľom stretnutia je budovať komunitu ľudí, ktorí prežili rovnakú stratu. Ťažiskom stretnutia bolo piatkové stretnutie v podpornej skupine, ktorú vedie psychologička. Počas tohto piatkového terapeutického sedenia s psychologičkou, kňazom, lekárkou a vrchnou sestrou detského mobilného hospicu sa mohli otvorene rozprávať o najťažších chvíľach svojho života a o tom, ako sa im podarilo ťažké obdobie zvládnuť. V rámci víkendového stretnutia sme aj tentokrát vytvorili priestor na rozhovory, pochopenie, vypočutie. Tak ako po iné roky, aj tento rok vznikli priateľstvá, ktoré pomáhajú žiť a adaptovať sa na stratu. Priateľstvá, ktoré obnovujú vieru v svet, kde človek môže nájsť oporu a úľavu. Teší nás, že zúčastnené rodiny trojdňový program chválili a lúčili sa s nádejou, že sa budú môcť spolu stretnúť opäť. Naše poďakovanie patrí Lige proti rakovine, ktorá stretnutie podporila čiastkou 2000,- Eur z výnosu 22. Ročníka Dňa narcisov. Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom a podporovateľom, s pomocou ktorých môžeme dlhodobo realizovať tento projekt v prospech rodín, ktorým dieťa zomrelo v dôsledku onkologického alebo iného ťažkého ochorenia. Ďakujeme.