Stretnutie rodín, ktorým zomrelo dieťa

Stretnutie rodín, ktorým zomrelo dieťa

V dňoch 3. – 5. mája 2019 sa v hoteli Liptovský Dvor v Liptovskom Jáne uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie rodín, ktorým zomrelo dieťa. Na tento turnus prišli členovia z piatich rodín a zostavu stretnutia dopĺňali členovia podporného tímu Svetielka nádeje - psychologička Silvia Mamoňová-Lorencovičová, liečebná pedagogička Juliana Holosová, sociálny pracovník Ľuboš Moravčík a spolupracujúci kňaz Juraj Adamkovič. Okrem výletov do krásneho okolia či neformálnych rozhovorov a posedení, dospelí účastníci počas pobytu absolvovali stretnutie podpornej skupiny, pre deti boli pripravené liečebno-pedagogické aktivity. Rodiny v rámci programu uskutočnili taktiež spomienkové púšťanie balónov s odkazom. Ciele a význam takýchto stretnutí priblížil Ľuboš Moravčík: „Takéto stretnutia robíme pravidelne, pretože sú nesmierne dôležité pre úspešné zvládnutie smútenia, prijatia novej reality a budovania nového miesta zosnulého v ich živote. Hlavný význam je v tom, že ide o stretnutie komunity, ktorá má podobnú nenahraditeľnú skúsenosť. Účastníkom pobytov môže stretnutie v spoločnosti iných smútiacich rodín pomôcť nájsť pocit prijatia, pochopenia, úprimnosti, neodsúdenia, zdieľania a spolupatričnosti. Mnohé rodiny na stretnutí rodín nájdu inšpiráciu ako dať svojej budúcnosti nádej.“ Ďalšie stretnutie je naplánované na jeseň 2019.