V celej našej šírke

V celej našej šírke

Aj vám sa isto stalo, že ste stretli nepríjemne sa správajúceho človeka – či už v autobuse, na úrade, na pošte, v nemocnici, v škole. Isto keď sa zamyslíte, nebolo ich pár. Koľkokrát sme sa my správali nie práve najlepšie k druhým? Či už doma alebo v exteriéri.

Skúsme sa zamyslieť, aké by to bolo, keby sme mohli ľudí vnímať nielen „tu a teraz“. Pamätáte si na filmy „Po čom ženy túžia“? Ako hlavná postava počul myšlienky žien a viac ich začal chápať. Alebo český film „Na Krídlach lásky“, kde ústredná postava videl ľudí aj s ich minulosťou a túžbami. A presne to mám na mysli.

Aké by to bolo vnímať človeka a zároveň vnímať to, čo ho formovalo od detstva alebo čo ho formovalo dnes, aké mal ráno, ako sa cíti, čo práve prežíva. Akých mal rodičov a detstvo, či bol ľúbený, prijatý a vypočutý. Čo sa práve deje v jeho okolí, čo ide jeho mysľou. Vieme si to predstaviť? Ako by to zmenilo naše správanie k iným? Ako by to zmenilo správanie iných voči nám?

My psychológovia sme trošku deformovaní tým, že neustále skúmame a chceme vedieť motiváciu ľudí, skúmame príčinu ich prejavov, správania. Nie zo zvedavosti, ale aby sme mohli zodpovedať otázky, ktoré nám kladú samotní ľudia, čo ku nám prichádzajú alebo v priestoroch oddelenia, ambulancií, aby sme vedeli na mieru „napasovať“ terapiu, pomoc.

Je ťažké chápať a pochopiť, čo prežívajú deti a ich rodičia, príbuzní na onkologickom oddelení. Sú zatvorení medzi štyrmi stenami, priestormi oddelenia, odkázaní na pomoc iných. Izolovaní od vonkajšieho sveta, od toho, čo boli zvyknutí. Celý svet sa spomalí a prežívanie sa mení. Ľudia, ktorí chcú pomôcť a súcitia s nimi, často v dobrej mienke chcú navštíviť deti na oddelení, obdarovať ich alebo naopak ich príbeh zverejniť, aby sa iní zamysleli, pomohli. Veľmi citlivo musíme aj my z personálu pristupovať k nim a odstúpiť zo svojej predstavy, ako by to malo byť – aj keď tie predstavy sú s najlepším úmyslom. Jednoducho, snažme sa, aspoň sa pokúsme chápať ľudí v celej ich šírke.

Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová, Svetielko nádeje

foto: pexels.com