Zakladatelia detskej onkológie na Slovensku boli ocenení medzinárodnou cenou

Zakladatelia detskej onkológie na Slovensku boli ocenení medzinárodnou cenou

Bratislava, 12. 2. 2019 – V tomto týždni (15. 2.) si pripomíname Medzinárodný deň detskej rakoviny. Pri tejto príležitosti dnes odovzdala medzinárodné ocenenie zakladateľom detskej onkológie na Slovensku Ruth Ladenstein z Európskej spoločnosti pediatrickej onkológie (SIOPE, (www.siope.eu). Na Slovensku sa začala rozvíjať detská onkológia pred 35 rokmi v Banskej Bystrici. Dnes sú detské onkológie okrem Banskej Bystrice aj v Bratislave a Košiciach, ktoré spolu ročne diagnostikujú vyše 200 prípadov onkologických ochorení u detí od 0 do 19 rokov. Úspešnosť liečby na Slovensku dosahuje úroveň vyspelých západoeurópskych krajín a je na úrovni vyše 80 % vyliečených pacientov.

Bývalá predsedníčka a v súčasnosti členka predsedníctva SIOPE Ruth Ladenstein dnes v Bratislave odovzdala medzinárodné ocenenie SIOPE LETTER OF ACKNOWLEDMENT za zásluhy o rozvoj detskej onkológie na Slovensku osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj detkej onkológie na Slovensku. Ocenení boli prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Kristína Husáková, MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Terézia Stančoková a doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

„Už koncom 70-tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny. Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983. Dnes máme v Banskej Bystrici európsku úroveň starostlivosti a dosahujeme európsku úspešnosť liečby,“ zaspomínal si Svetozár Dluholucký, ktorý momentálne pôsobí ako poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj v Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a prodekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

Ruth Ladenstein vo svojom príhovore navrhla začlenenie troch slovenských detských onkológií do európskej siete kliník, aby mohla byť ešte hlbšie rozvíjaná európska spolupráca na úrovni diagniostiky, liečby a výskumu v detskej onkológii. Pripomenula tiež význam Medzinárodného dňa detskej rakoviny a šírenie osvety medzi detskými lekármi, rodičmi a celou verejnosťou.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslav Ridoško privítal návrh pani Ruth Ladenstein a uistil ju, že ministerstvo zdravotníctva pozorne sleduje vývoj v detskej onkológii a bude nápomocné pri procese lepšej vzájomnej prepojenosti jednotlivých pracovísk s cieľom poskytnúť detským pacientom tú najlepšiu liečbu.

„Našou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Preto na našej klinike vďaka spolupráci s občianskym združením Svetielko nádeje pôsobia okrem lekárov a sestier aj ďalší odborníci ako psychológ, liečebný pedagóg, či sociálny pracovník. Takýmto spôsobom ako aj ďalšími projektami sa snažíme realizovať family friendly prístup a zachytávať a napĺňať všetky potreby detí a ich rodín,“ povedal Pavel Bician, predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.

Medzinárodný deň detskej rakoviny

Občianske združenie Svetielko nádeje sa tento rok pripája k celosvetovej kampani na podporu povedomia o detskej onkológii. Deň detskej rakoviny pripadá každoročne na 15. februára. S iniciatívou pripomínať si tento deň prišla organizácia Childhood Cancer International (CCI) v roku 2002. Tento deň podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Symbolom je zlatá stužka. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rakovine detí a mládeže a dosiahnuť lepšie pochopenie problémov a výziev spojených s týmto ochorením. Okrem dnešného slávnostného ocenenia organizuje Svetielko nádeje v piatok 15. 2. 2019 celodennú akciu v Banskej Bystrici v Europa SC, kde sa k tejto iniciatívne môže pripojiť verejnosť viacerými spôsobmi, napríklad nosením zlatej stužky, darcovstvom krvi a pod.

Niekoľko faktov o detskej rakovine

  • Rakovina je hlavnou príčinou smrti detí a adolescentov na celom svete a približne 300 000 detí vo veku od 0 do 19 rokov je diagnostikovaných s rakovinou každý rok. V Európe sa jedná asi o 35 000 detí a na Slovensku vyše 200.
  • Doteraz podstúpilo onkologickú liečbu v detskom veku asi 500 000 Európanov. Na onkologickej klinike v Banskej Bystrici sa počas jej 35-ročnej histórie liečilo 1500 detských pacientov.
  • V rozvinutých krajinách sa vylieči viac ako 80% detí s rakovinou, ale v mnohých rozvojových krajinách len asi 20%.
  • Najbežnejšie kategórie detských karcinómov sú leukémia, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je naperíklad neuroblastóm a Wilmsov nádor.
  • Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať.
  • Zlepšenie výsledkov pre deti s rakovinou si vyžaduje včasnú a presnú diagnózu, po ktorej nasleduje účinná liečba.

Zdroj: WHO a SIOP Europe

Na slávnostné ocenenie veľkoryso ponúkla svoj priestor reštaurácia Chez Balzac www.chezbalzac.sk.