Liečba a hospitalizácia

Liečba a hospitalizácia

Odborné služby a poradenstvo pre deti a ich rodičov

 • Služby sociálneho pracovníka
 • Služby liečebného pedagóga
 • Služby psychológa

Služby pre rozvoj detí

 • Darčeky k narodeninám
 • Návštevy na oddelení
 • Dobrovoľníctvo
 • Spolupráca s nemocničnou školou

Iné praktické služby (Viac)

 • Balíček prvého kontaktu
 • Prepravná služba
 • Ubytovanie
 • Sociálne poradenstvo v oblasti financií
 • Zapožičanie predmetov dennej potreby
Liečba a hospitalizácia

V spolupráci s Klinikou pediatrickej onkológie a hematológie SZU a Ambulanciiou pediatrickej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici sa detským onkologickým a pacientom a ich rodinám snažíme poskytnúť podporu a pomoc v jednotlivých fázach liečby.

Odborné služby a poradenstvo pre deti a ich rodičov

Služby sociálneho pracovníka

Rodine, v ktorej dieťa ochorie na onkologické ochorenie, sa z minúty na minútu obráti života a často sa úplne nečakane ocitnú v nemocnici. Na klinike je tu pre nich okrem zdravotníckej starostlivosti aj pomoc zo strany Svetielka nádeje v osobe sociálneho pracovníka. Rodičom poskytuje sociálne poradenstvo, pomáha im s vybavovaním preukazov ZŤP, sprostredkuje finančnú pomoc od iných združení, informuje o možnosti preplácania liekov Svetielkom nádeje. V sociálnej oblasti je dennodenne nápomocní rodinám, ktoré sa v tejto oblasti len veľmi ťažko vedia v novej situácii orientovať.

Služby liečebného pedagóga

Liečiť sa dá aj hudbou, umením a zážitkami a tak je to aj na našom oddelení. S deťmi aktívne pracuje liečebný pedagóg, ktorý najmä prostredníctvom muzikoterapie, arteterapie a terapie hrou dokáže otvoriť dvere do sveta detí v novej situácii. Zaujať, urobiť radosť, často aj rozosmiať, to je cieľ terapie, ktorá prináša na oddelení veľa príjemných zážitkov. Počas stretnutí s deťmi a ich sprevádzajúcimi osobami sa liečebný pedagóg snaží zistiť záujmy a aktuálne zručnosti dieťaťa, ktoré postupne podporuje a tak posilňuje ich sociálne, komunikačné, motorické zručnosti, sebavedomie a sebahodnotenie, ktoré značne napomáhajú k celkovému zvládnutiu novej a zložitej situácie.

Služby psychológa

Po stanovení diagnózy prichádza šok a otázka, čo bude teraz, čo ďalej? Po tomto období nasleduje začatie liečby. Psychológ s rodičmi preberie možnosti ako to povedať dieťaťu, súrodencovi, či rodine. Zhovára sa s deťmi aj s rodičmi o pocitoch neistoty a strachu, ktoré ich trápia. Aby zvládli situáciu, ktorá nečakane vstúpila do ich života, poskytuje im maximálnu odbornú podporu.

Služby pre rozvoj detí

Darčeky k narodeninám

Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení, si môže k svojmu sviatku vybrať darček po akom túži. Vždy radi urobíme maximum, aby sme ich želania splnili. Priania detí sú pre nás zároveň pozitívnym signálom, že malí pacienti majú napriek chorobe stále svoje sny a túžby. Stáva sa, že nám s darčekom pomôžu aj tí, u ktorých si ho objednáme, pretože ich príbeh dieťaťa chytí za srdce. Takto detské sny prinášajú radosť nielen deťom, ale doslova menia ľudské srdcia a svet.

Návštevy na oddelení

Osamelosť je jedna z najubíjajúcejších vecí v živote človeka, ktorá negatívne vplýva na jeho kvalitu života. Preto sa snažíme, aby sa deti počas liečby necítili osamelé a pripravujeme pre ne rôzne zaujímavé návštevy. Zvyčajne ide o umelcov, ktorí im spestria život na oddelení alebo ich aj niečo naučia.

Dobrovoľníctvo

Svetielko nádeje organizuje pre malých pacientov aj dobrovoľnícku návštevnú službu. Jej poslaním je realizovať pravidelné návštevy dobrovoľníkov pre detských onkologických pacientov hospitalizovaných na oddelení a prispieť tak k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok.

Spolupráca s nemocničnou školou

Je pre nás prirodzené, že spolupracujeme so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica. Okrem rôznych foriem vzájomnej podpory uskutočňujeme projekt s názvom Kreatívne dielne. Vďaka tomuto projektu hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu, kresleniu a tvorbe darčekových predmetov z rôznych materiálov. Výsledkom ich kreativity sú krásne dielka. Zároveň im takto strávený čas umožní aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok a pomôže rozvíjať ich detskú zručnosť a kreativitu.

Iné praktické služby

Balíček prvého kontaktu

Každé dieťa pri prvej hospitalizácii dostane od Svetielka nádeje balíček prvého kontaktu. V balíčku je základná praktická výbava hygienických potrieb, ktoré dieťa potrebuje počas dlhodobej liečby. Balíček obsahuje základné hygienické potreby: zubná pasta a kefka, antibakteriálne mydlo, sprchovací gél, krém na tvár, telové mlieko, balzam na pery, vlhčené jednorazové utierky, hygienické vreckovky a toaletný papier, uterák, detský príbor, hrnček, teplomer, šatka na hlavu.

Prepravná služba

Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravu sanitkou, ktorá je však nevyhovujúca pre našich pacientov. Sanitka zabezpečuje prevoz viacerých pacientov v jednom vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje spolu s inými dospelými pacientmi. Nie je to preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečbe majú onkologickí pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu, čiže by sa nemali prepravovať s inými chorými ľuďmi. Prepravná služba Svetielka nádeje predstavuje vhodnú alternatívu. Malých onkologických pacientov spolu s ich sprievodom prepravujeme 7 miestnym autom. Deti prepravujeme z nemocnice domov, z domu na hospitalizáciu, dispenzarizovaných na kontrolné vyšetrenia v ambulancii každý pracovný deň. Prednosť majú pacienti, ktorých rodiny sú v ťažšej sociálnej situácii. Zohľadňujeme aj vzdialenosť od bydliska.

Ubytovanie

Svetielko nádeje prevádzkuje dvojizbový byt priamo v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Byt slúži rodičom a príbuzným detí, ktoré sú hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici na bezplatné prenocovania. Liečba onkologických pacientov si často vyžaduje aj niekoľkotýždňový pobyt v nemocnici. Sprevádzajúca osoba (jeden z rodičov, resp. starý rodič), môže byť počas liečby s dieťaťom hospitalizovaná priamo na oddelení, ale kapacita oddelenia na to nie vždy stačí. Stáva sa tiež, že jeden z rodičov je u nás dlhšiu dobu hospitalizovaný spolu s dieťaťom a druhý rodič pricestuje za nimi aspoň na víkend. V takýchto prípadoch ponúkame možnosť ubytovania v našom byte. Byt slúži aj tým pacientom, ktorí chodia na rádioterapiu. Znamená to, že nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale môžu každý deň absolvovať ožarovanie.

Sociálne poradenstvo v oblasti financií

Diagnóza onkologického ochorenia u detského pacienta môže radikálne zmeniť život rodiny. Nie je neobvyklé, ak jeden z rodičov musí opustiť zamestnanie a venovať sa zvládaniu tejto neľahkej situácie. Svetielko nádeje sa snaží poskytnúť rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej sociálnej situácii v dôsledku ochorenia dieťaťa, poradenskú pomoc zameranú na pomoc pri získavaní sociálnej a finančnej pomoci od štátu a neziskových organizácií.

Zapožičanie predmetov dennej potreby

Hospitalizácia dieťaťa so sebou prináša náročnú situáciu sprevádzanú zmenou životného rytmu. Pre zlepšenie komunikácie dieťaťa alebo rodiča so svojím prirodzeným okolím ako aj pre možnosti vzdelávania a zábavy Svetielko nádeje zapožičiava prístroje dennej potreby akými sú napríklad počítač, dvd prehrávač s rozprávkami, playstation, hudobné nástroje, knižky, hračky.

Informácie o liečbe onkologických ochorení v detskom veku nájdete na stránke detskaonkologia.info.

Poliečebná starostlivosť a pomoc

Poliečebná starostlivosť a pomoc

Poradenstvo o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov

Rekondičné a relaxačné pobyty a výlety

Stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa

Poliečebná starostlivosť a pomoc

Poradenstvo o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov

Poradenstvo rodinám pokračuje aj vo fáze preliečenia, pretože choroba zvyčajne zasiahne do kolobehu rodiny takým výrazným spôsobom, že jej životný rytmus sa zmení. Ak to rodina potrebuje, stále sme s ňou v spojení a pomáhame poradenstvom pri vybavovaní rôznych praktických potrieb, najmä v oblasti možných kompenzácií a výpomocí od úradov miestnej a štátnej správy a zdravotných poisťovní. Ide najmä o poradenstvo pri komunikácii so zamestnávateľom, školou, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, poradenstvo pri vybavovaní preukazu ŤZP a možnostiach štátnych sociálnych dávok ako napr. príspevky na kompenzáciu zhoršeného zdravotného stavu, poradenstvo ohľadom možností práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny, opatrovania a asistenčných služieb prípadne poradenstvo ohľadom invalidného dôchodku.

Rekondičné a relaxačné pobyty a výlety

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a ich rodinným príslušníkom chceme umožniť zažiť rovnaké zážitky, aké zvyčajne zažívajú zdravé deti. Ide napríklad o pobyt na Makarskej riviére v malom letovisku Živogošče Blato, pobyt v krásnom vysokohorskom prostredí v hoteli Solisko priamo na brehu Štrbského plesa. Podobný zmysel majú aj výlety pre celé rodiny, napríklad v Tatralandii a v golfovom rezorte GRAY BEAR.

Stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa

Najťažšie to majú rodiny, ktoré o svoje dieťa v dôsledku zákerného onkologického ochorenia prišli. Im sa snažíme pomôcť formou spoločných stretnutí a pobytov. Stretnutia sú zamerané na smútkové poradenstvo, budovanie komunity rodín, vytváranie nových sociálnych väzieb, relax a trávenie spoločného času rodiny. Prostredníctvom stretnutí môžu rodičia a rodinní príslušníci v uzatvorenej skupine porozprávať svoje skúsenosti, vyjadriť svoje pocity, zdieľať svoj smútok a vyjadriť podporu iným smútiacim rodičom. Na stretnutiach je prítomný psychológ a ďalší členovia tímu Svetielka nádeje.

Detský mobilný hospic

Detský mobilný hospic

Detský mobilný hospic Svetielka nádeje

Čo je to paliatívna starostlivosť

Príklady ochorení

Čo poskytujeme

Ako požiadať o starostlivosť

Detský mobilný hospic

Detský mobilný hospic Svetielka nádeje

Niekedy už nemôžeme vyliečiť, ale stále môžeme podávať pomocnú ruku, aby sa kráčalo ľahšie.

Detský mobilný hospic je projektom občianskeho združenia Svetielko nádeje. Jeho poslaním je bezplatne poskytovať paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí a poskytovať podporu ich rodinám.

Staráme sa o deti vo veku od narodenia do 19. roku života. Navštevujeme ich v ich domácom prostredí.

Pôsobíme v okruhu 2 hodín jazdy od Banskej Bystrice a pokrývame tak Banskobystrický a Žilinský kraj.

Svojou činnosťou vytvárame také podmienky, ktoré deťom umožnia prežiť posledné dni v známom prostredí, v kruhu svojich blízkych, s minimálnou fyzickou a čo najmenšou duševnou bolesťou. Snažíme sa umožniť umierajúcemu naplno prežiť, čo chce a čo môže.

Profesionálnu starostlivosť poskytujeme 24 hodín denne 365 dní v roku. Medicínske služby zabezpečujú atestovaní pediatri a zdravotné sestry. Ďalšie služby zabezpečujeme v spolupráci so sociálnym pracovníkom, psychológom, liečebným pedagógom, duchovným a dobrovoľníkmi.

V starostlivosti detského mobilného hospicu sme od jeho vzniku mali 38 pacientov a najazdili sme za nimi 25 867 km.

Čo je to paliatívna starostlivosť

Paliatívna starostlivosť sa poskytuje človeku, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu. Jej cieľom je zmierňovať bolesť, dýchavičnosť a ďalšie telesné aj duševné útrapy, zachovávať pacientovu dôstojnosť, poskytnúť podporu jeho blízkym a udržať najvyššiu možnú kvalitu života pacienta až do jeho smrti. Paliatívna starostlivosť teda zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, duchovnú podporu a ďalšie.

Viac o paliatívne starostlivosti

Príklady ochorení

 • postupujúce nádorové ochorenia, ktoré nereagujú na liečbu, alebo sú kontrolované liečbou ale celkový stav pacienta je vážny a nestabilný
 • nenádorové ochorenia s vážnym a nestabilným celkovým stavom
  • pri ktorých liečba nie je možná alebo nebola úspešná: závažné choroby pečene a obličiek, ťažké vrodené chyby srdca, kardiomyopatie a pod.
  • o u ktorých bol stav dobre kontrolovaný liečbou, avšak v posledných štádiách dochádza k postupnému zhoršovaniu (cystická fibróza, a pod.):
 • neliečiteľné choroby s postupným zhoršovaním stavu (ťažké metabolické choroby, poruchy metabolizmu tukov, cukrov, aminokyselín a pod., neurodegeneratívne choroby, svalové dystrofie a pod.)
 • choroby s ťažkým neurologickým postihnutím, s vysokým rizikom smrteľných komplikácií (ťažká detská mozgová obrna, stav po závažnom poranení alebo poškodení mozgu, a pod.)
 • ťažké vrodené vývojové chyby a syndrómy (Edwardsov syndróm, Patauov syndróm, a pod.)


Čo poskytujeme

 • zmiernenie bolesti a utrpenia, zlepšenie kvality života
 • zdravotnú, sociálnu, psychologickú, liečebno-pedagogickú, duchovnú a materiálnu podporu poskytovanú v domácom prostredí
 • nepretržitú dostupnosť hospicovej pohotovosti
 • zapožičanie prístrojov a pomôcok
 • hľadanie riešení pri finančných problémoch, vybavovaní príspevkov a kompenzácií
 • plnenie prianí detí
 • podporu pre smútiacich a pozostalých (praktická a finančná výpomoc, stretnutia, pobyty)

Ako požiadať o starostlivosť

 • Telefonicky (v pracovnom čase): 0905 553 812 (lekár) alebo 0908 363 626 (sestra).
 • E-mailom: hospic@svetielkonadeje.sk
 • V prípade otázok a nejasností neváhajte a ozvite sa nám.

Adresa:
Detský mobilný hospic
Občianske združenie Svetielko nádeje
DFNsP, Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica


Aktuálne:

Za prvý polrok 2019 sa náš hospicový tím staral o 11 pacientov, ku ktorým absolvoval 118 výjazdov, na ktorých prešiel 9971 km. Naši pacienti boli z okresov Krupina, Veľký Krtíš, Martin, Banská Bystrica, Lučenec, Žarnovica, Rimavská Sobota, Prievidza.

Podpora nemocnice a kliniky

Podpora nemocnice a kliniky

Prístrojové vybavenie

Materiálové vybavenie

Úpravy priestorov

Odborný rast zdravotníckeho personálu

Podpora nemocnice a kliniky

Podpora nemocnice a kliniky

Záleží nám na tom, aby sa deti liečili najúčinnejšími modernými metódami s využitím najnovších vedeckých poznatkov, aby mohli byť v čistom a príjemnom prostredí adekvátnom pre medicínu 21. storočia. Preto sa snažíme pomáhať pri zabezpečovaní potrebných prístrojov, materiálov a inej podpory pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici, zvlášť pre Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU a Ambulanciu pediatrickej hematológie a onkológie.

Prístrojové vybavenie

Pomáhame s financovaním prístrojového vybavenia kliniky a ambulancie. Ide najmä o diagnostické a liečebné prístroje ako napríklad hydrodyalizačný prístroj, zostava infúznej techniky, teplomery, invalidné vozíky a pod.

Materiálové vybavenie

Zabezpečujeme niektoré materiálové vybavenie oddelenia. Zvyčajne sa jedná o hygienické potreby a zdravotné pomôcky.

Úpravy priestorov

S našou podporu sa realizovalo viacero významných investičných stavebných úprav oddelenia a ambulancií. Pomohli sme s rekonštrukciou onkologickej detskej ambulancie aj lôžkového oddelenia. Našim zatiaľ posledným zrealizovaným počinom v tejto oblasti je zrekonštruovaná kreatívna herňa pre detských pacientov.

Odborný rast zdravotníckeho personálu

Pre čo najúčinnejšiu liečbu je jedným z najdôležitejších faktorov odborne fundovaný a zdatný personál. Preto sa snažíme umožňovať zdravotníckemu personálu návštevu odborných školení, konferencií a študijných pobytov. Vďaka tomuto programu sa nám v Banskej Bystrici darí udržiavať na slovenské pomery špičkový odborný tím, ktorý má porovnateľné výsledky s tými najlepšími európskymi pracoviskami.

Celkovo sme za uplynulých 16 rokov podporili Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici čiastkou 1 094 316,29 EUR.

Zapájanie a edukácia verejnosti

Zapájanie a edukácia verejnosti

Edukatívne podujatia

Benefičné podujatia

Zapájanie a edukácia verejnosti

Edukatívne podujatia

Radi prijímame pozvania na rôzne podujatia, festivaly, výstavy a podobne, kde môžeme rozprávať o našej činnosti a takýmto spôsobom šíriť informácie o pomoci ťažko chorým deťom. Vnímame aké dôležité je hovoriť v spoločnosti o realite, ktorú zažívame. Vďaka tomu sa aj ostatní ľudia stávajú vnímavejší, chápavejší a vzdelanejší.

Benefičné podujatia

Zapájame sa do rôznych benefičných podujatí, ktorých výťažok ide na činnosť nášho združenia. Mnohé z podujatí organizujú naši sympatizanti, ktorí sa sami rozhodli nás podporiť. Ročne participujeme na približne dvoch desiatkach takýchto podujatí.