Kontakt

Občianske združenie
SVETIELKO NÁDEJE

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Tel.: +421 908 073 073
E-mail: office@svetielkonadeje.sk
Web: www.svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346
DIČ: 2021703200

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2075 6262
SWIFT: TATRSKBX

Štatutárny zástupca:
MUDr. Pavel Bician

Kde nás nájdete