Pravidelný alebo jednorazový dar na účet

Ak sa rozhodnete nám finančne pomôcť, možno najjednoduchšie pre Vás bude previesť peniaze na náš bankový účet:

 • IBAN: SK83 1100 0000 0026 2075 6262
 • vedený v Tatrabanka, a.s., Banská Bystrica
 • variabilný symbol: 1234567890
 • konštantný symbol: 0008

Prosíme Vás, napíšte nám o Vašom dare krátky e-mail, radi Vás uvedieme medzi našimi sponzormi.

Za Váš dar vopred ďakujeme.

Dar cez platobnú kartu

Zadajte
Visa, Visa Electron, MasterCard, Dinners Club

Poukázanie 2 % z dane

MILÍ PRIATELIA,

na Slovensku sa musí ročne vyše 200 rodín vyrovnať s faktom, ktorý im od základov zmení celý život - moje dieťa má rakovinu.

Rodičia sa zúfalo pýtajú:
Čo bude ďalej? Má naše dieťa nádej? Má budúcnosť?

Svetielko nádeje dokáže zmysluplne a transparentne pomôcť malým pacientom a ich rodičom.

Pozrite si celý direct-mail o využití 2 %

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

Postup pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  - IČO: 37889346 (vypisuje sa sprava)
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno/názov: Svetielko nádeje
  - Ulica: Námestie L. Svobodu
  - Číslo: 4
  - PSČ: 974 09
  - Obec: Banská Bystrica
 3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  - IČO: 37889346 (vypisuje sa sprava)
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno/názov: Svetielko nádeje
  - Ulica: Námestie L. Svobodu
  - Číslo: 4
  - PSČ: 974 09
  - Obec: Banská Bystrica
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov – novinka od roku 2016.
 8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Verejné zbierky

Predbežná správa zbierky SIAF 2018

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov·predkladáme v zmysle § 13 predbežnú správu zbierky:

1. Identifikácia zbierky: Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: OU-ZV-OVVS-2018/010781-2 Dátum zápisu: 17.08.2018 Registrové číslo zbierky: 606-2018-010781

2. Prehľad vykonávania zbierky: Zbierka bola vykonávaná zbieraním finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Doba trvania zbierky bola od 01.9.2018 do 02.9.2018.

3. Prehľad hrubého výnosu zbierky: zbieranie finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek - 195, 10 € celkový hrubý výnos zbierky - 195, 10 €

Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky - Ing. Igor Obšajsník. Bakossova 14464/3 I, 974 O1 Banská Bystrica, mail: i.obsajsnik@svetielkonadeje.sk, tel: 0908 789 061

Kúpa pohľadníc

Kúpa pohľadníc

Potešte Vašich obchodných partnerov alebo blízkych.

Navyše podporíte dobrú vec...


Vyberte si z našej ponuky pohľadníc a pozdravov s vianočnými, novoročnými aj všeobecnými motívmi.

Pohľadnice a pozdravy pre Vás navyše môžeme individualizovať – priamo v objednávkovom formulári zadajte text, ktorý chcete mať vytlačený na Vašich pozdravoch, prípadne nám e-mailom pošlite logo Vašej firmy.

Kliknite na tlačidlo Objednať pohľadnice, vyberte si pozdrav, ktorý Vás najlepšie reprezentuje, dopíšte text a objednávacie údaje.

Objednať pohľadnice

SN027

Na sklade

SN026

Na sklade

SN025

Na sklade

SN024

Na sklade

SN023

Na sklade

SN022

Na sklade

SN021

Na sklade

SN020

Na sklade

SN019

Na sklade

SN018

Na sklade

SN017

Na sklade

SN016

Na sklade

SN013

Na sklade

SN012

Na sklade

SN010

Na sklade

SN008

Na sklade

SN007

Na sklade

SN006

Na sklade

SN005

Posledných 69 ks

SN004

Na sklade

SN003

Posledných 48 ks

SN002

Na sklade

Objednávacie údaje

Jednotná cena: 1 € / 1 ks 

Nákup cez internet

Nákup cez internet
 1. Ak plánujete nákup na internete a zároveň by ste chceli podporiť naše združenie, navštívte pred nákupom stránku dobromat.sk
 2. Na stránke si vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše združenie.
 3. Stránka Vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde nakúpite.
 4. Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle na účet nášho združenia.

Cena za nákup nie je nijakým spôsobom navýšená. Napriek tomu prispejete nášmu združeniu sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.

Kliknite na dobromat.sk a podporte nás.