Ako nám môžete pomôcť

Naše projekty realizujeme výlučne z darov. Váš príspevok, či služba pomôže deťom prekonať nepriazeň osudu. Činnosť a hospodárenie nášho združenia dokumentujú výročné správy, kde sa môžete informovať, ako sú vaše dary využité.

Pravidelný alebo jednorazový dar na účet

Ak sa rozhodnete nám finančne pomôcť, možno najjednoduchšie pre Vás bude previesť peniaze na náš bankový účet:

 • IBAN: SK83 1100 0000 0026 2075 6262
 • vedený v Tatrabanka, a.s., Banská Bystrica
 • variabilný symbol: 1234567890
 • konštantný symbol: 0008

Prosíme Vás, napíšte nám o Vašom dare krátky e-mail, radi Vás uvedieme medzi našimi sponzormi.

Za Váš dar vopred ďakujeme.

Darcovská SMS

Darcovská SMS

Podporte náš mobilný hospic darcovskou SMS-kou

Pošlite SMS na číslo 877 v tvare: DMS NADEJ (DMS medzera NADEJ)

Pre pravidelnú mesačnú podporu napíšte DMS START NADEJ

V tomto prípade k platbám dochádza pravidelne, a to vždy raz za 30 dní od zaslania prvej darcovskej SMS.

Pre zastavenie pravidelného prispievania napíšte DMS  STOP NADEJ

Platí v sieti operátorov Orange, Telekom, O2.

Cena SMS je 2 Eur (obdarovaný získa 96 % z ceny).

Výnos zo zbierky bude použitý na Detský mobilný hospic SVETIELKA NÁDEJE.

Zbierka trvá od 1. 7. 2019 do 31. 5. 2020.

Ďakujeme.

Viac o mechanizme DMS

Verejná zbierka „Detský mobilný hospic SVETIELKA NÁDEJE“ je zaregistrovaná pod číslom 000-2019-019087.

Viac o Detskom mobilnom hospici Svetielko nádeje

Poukázanie 2 % z dane

Milí priaznivci Svetielka nádeje, 

na Slovensku sa musí ročne vyše 200 rodín vyrovnať s faktom, ktorý im od základov zmení celý život - moje dieťa má rakovinu. Rodičia sa zúfalo pýtajú: Čo bude ďalej? Má naše dieťa nádej? Má budúcnosť?

Svetielko nádeje dokáže zmysluplne a transparentne pomôcť malým pacientom a ich rodičom.

Čo sa nám spoločne s vami podarilo v roku 2018

Naše výročné správy

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje napíšte do Vyhlásenia (ktoré si stiahnete z tejto stránky) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % (3 %) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v náš prospech.

Postup pre fyzické osoby – SZČO

 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  - IČO: 37889346 (vypisuje sa sprava)
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno/názov: Svetielko nádeje
  - Ulica: Námestie L. Svobodu
  - Číslo: 4
  - PSČ: 974 09
  - Obec: Banská Bystrica
 3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) novinka od roku 2016.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  - IČO: 37889346 (vypisuje sa sprava)
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno/názov: Svetielko nádeje
  - Ulica: Námestie L. Svobodu
  - Číslo: 4
  - PSČ: 974 09
  - Obec: Banská Bystrica
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov – novinka od roku 2016.
 8. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Dar cez platobnú kartu

Zadajte
Visa, Visa Electron, MasterCard, Dinners Club

Verejné zbierky

Záverečná správa zbierky SIAF 2018

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme v zmysle § 13 záverečnú správu zbierky:

Identifikácia zbierky:

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: OU-ZV-OVVS-2018/010781-2

Dátum zápisu: 17.08.2018

Registrové číslo zbierky: 606-2018-010781

1/ Prehľad nákladov zbierky: Na danú zbierku si neuplatňujeme žiadne náklady.

2/ Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: Čistý výnos verejnej zbierky: 195,10 €

Účel zbierky: Ochrana zdravia a rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. (technicko materiálne vybavenie pre detský mobilný hospic)

Čerpanie:

 Močové vrecká s výpusťou 44,70 €

Vyšetrovacie lopatky 26,50 €

Kompresy, molinea, 56,34 €

Výživové sondy 44,50 €

Výživové sondy 44,50 €

Spolu 216,54 €

Rozdiel vo výške 21,44 € sme uhradili z iných zdrojov.

3/ Doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky:

Príloha : Kópie dokladov a výpisy z osobitného účtu

1. Kópia fa. 6551811377 a výpis z účtu č. 10

2. Kópia fa. 180103501 a výpis z účtu č.11

3. Kópia fa. 0118068931a výpis z účtu č. 11

4. Kópia fa. 2185186 a výpis z účtu č.11

5. Kópia fa. 2190006 a výpis z účtu č.2

osoba zodpovedná za realizáciu a vyúčtovanie verejnej zbierky:

Igor Obšajsník. Bakossova 14464/3 I, 974 O1 Banská Bystrica, mail: i.obsajsnik@svetielkonadeje.sk, tel: 0908 789 061

Verejná zbierka SVETIELKO NÁDEJE DEŇ DETSKEJ ONKOLÓGIE 2019

Číslo právoplatného rozhodnutia OU-BB-OVVS1-2019/008369-003

Registrové číslo verejnej zbierky: 601-2019-008369

Účel verejnen zbierky: ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy

Názov verejnej zbierky: SVETIELKO NÁDEJE DEŇ DETSKEJ ONKOLÓGIE 2019

Spôsob vykonávania verejnej zbierky : zbieraním do prenosných pokladničiek, predajom predmetov v cene ktorých je zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej výške z ceny každého predaného predmetu

Dátum trvania verejnej zbierky : 15.02.2019

Územie, na ktorom sa verejná zbierka bude vykonávať: Banská Bystrica-Europa SC, a.s., Na Troskách 14180/25

Osoba zodpovená za vykonávanie verejnej zbierky: Veronika Rosová - Dolný Badín 78, PSČ 962 51

Predbežná správa zbierky

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov·predkladáme v zmysle § 13 predbežnú správu zbierky:

1. Identifikácia zbierky: Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: OU-BB-OVVS1-2019/008369-003 Dátum zápisu: 31.01.2019 Registrové číslo zbierky: 601-2019-008369

2. Prehľad vykonávania zbierky: Zbierka bola vykonávaná zbieraním finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Doba trvania zbierky bola 15.02.2019. Predajom predmetov - v cene ktorých je zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej výške z ceny každého predaného predmetu sa nevykonával.

3. Prehľad hrubého výnosu zbierky: zbieranie finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek 575,02 € celkový hrubý výnos zbierky – 575,02 €

4. Bankový výpis z osobitého účtu: február 2019 -viď príloha

Doplňujúce informácie: webové sídlo právnickej osoby: www.svetielkonade je.sk webové sídlo právnickej osoby, kde je zverejnená predbežná správa zbierky: https://www.svetielkonadeje.sk/podporte-nas?sekcia=verejne-zbierky osoba zodpovedná za vykonanie zbierky – Veronika Rosová, Dolný Badín 78, 962 51 Čabradský Vrbovok, mail: office@svetielkonadeje.sk, tel: 0908 073 073

Verejná zbierka „Detský mobilný hospic SVETIELKA NÁDEJE“

Číslo právoplatného rozhodnutia MV SR: SVS-OVS2-2019/019087

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2019-019087

Všeobecne prospešný účel verejnej zbierky: ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy

Názov verejnej zbierky: Detský mobilný hospic SVETIELKA NÁDEJE

Spôsob vykonávania verejnej zbierky: výlučne zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo služby na telefónne číslo 877.

Dátum trvania verejnej zbierky : do 31. mája 2020

Územie, na ktorom sa verejná zbierka bude vykonávať: územie Slovenskej republiky

Osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky: Ján Piterka, Magurská 7, 974 11 Banská Bystrica

Číslo osobitného účtu zbierky je SK66 1100 0000 0029 4000 6460

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predloží občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE predbežnú správu zbierky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 31. augusta 2020.

Záverečnú správu predloží občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky, najneskôr do 31. mája 2021.

Kúpa pohľadníc

Kúpa pohľadníc

Potešte Vašich obchodných partnerov alebo blízkych.

Navyše podporíte dobrú vec...


Vyberte si z našej ponuky pohľadníc a pozdravov s vianočnými, novoročnými aj všeobecnými motívmi.

Pohľadnice a pozdravy pre Vás navyše môžeme individualizovať – priamo v objednávkovom formulári zadajte text, ktorý chcete mať vytlačený na Vašich pozdravoch, prípadne nám e-mailom pošlite logo Vašej firmy.

Kliknite na tlačidlo Objednať pohľadnice, vyberte si pozdrav, ktorý Vás najlepšie reprezentuje, dopíšte text a objednávacie údaje.

Objednať pohľadnice

SN027

Na sklade

SN026

Na sklade

SN025

Na sklade

SN024

Na sklade

SN023

Na sklade

SN022

Na sklade

SN021

Na sklade

SN020

Na sklade

SN019

Na sklade

SN018

Na sklade

SN017

Na sklade

SN016

Na sklade

SN013

Na sklade

SN012

Na sklade

SN010

Na sklade

SN008

Na sklade

SN007

Na sklade

SN006

Na sklade

SN005

Posledných 69 ks

SN004

Na sklade

SN003

Posledných 48 ks

SN002

Na sklade

Objednávacie údaje

Jednotná cena: 1 € / 1 ks 

Nákup cez internet

Nákup cez internet
 1. Ak plánujete nákup na internete a zároveň by ste chceli podporiť naše združenie, navštívte pred nákupom stránku dobromat.sk
 2. Na stránke si vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše združenie.
 3. Stránka Vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde nakúpite.
 4. Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle na účet nášho združenia.

Cena za nákup nie je nijakým spôsobom navýšená. Napriek tomu prispejete nášmu združeniu sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.

Kliknite na dobromat.sk a podporte nás.