Kanisterapia pre deti s onkologickým ochorením

Kanisterapia pre deti s onkologickým ochorením

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici (ďalej aj DFNsP ) získala minulý mesiac kladné stanovisko z Ministerstva zdravotníctva SR k zavedeniu kanisterapie pre deti s onkologickým ochorením. Deti hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie budú tak môcť už onedlho využívať prínos tohto podporného terapeutického prístupu.

Občianske združenie Svetielko nádeje sa v spolupráci so združením K-7 Psovodi - záchranári SR už niekoľko rokov usiluje o zavedenie kanisterapie priamo do nemocničného prostredia. K tomuto úsiliu sa pridalo aj vedenie DFNsP v Banskej Bystrici. Snahy vyústili do povolenia zaradiť kanisterapiu do doplnkového terapeutického programu pre detských onkologických pacientov. Kanisterapia je pomocná psychoterapeutická metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka. Cieľom je priniesť pacientom zníženie napätia, strachu a úzkosti, ale aj radosť a rozptýlenie.

„Zatiaľ môžeme čerpať skúsenosti a odporúčania len zo zahraničných pracovísk a zahraničných štúdií, ktoré túto terapeutickú doplnkovú metódu hodnotia veľmi pozitívne. Pokiaľ viem, skúsenosť s touto metódou v nemocničných podmienkach na Slovensku zatiaľ neexistuje. Máme s ňou však skúsenosti u našich malých pacientov v paliatívnej starostlivosti a sú veľmi pozitívne“, povedal MUDr. Pavel Bician, predseda o.z. Svetielko nádeje.

Vďaka finančnej pomoci zdravotnej poisťovne Dôvera, prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska, mohlo Svetielko nádeje kanisterapiu zrealizovať už tento rok v rámci paliatívnej starostlivosti o deti v domácom prostredí.

DFNsP spolu s poskytovateľom služby ešte musí vypracovať metodiku zameranú na všetky oblasti zabezpečenia podmienok v súvislosti s poskytovaním kanisterapie. Očakáva sa, že po jej vypracovaní a nastavení podmienok a pravidiel budú môcť prví pacienti využívať kanisterapiu už tento rok.