Kto sme

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usilujeme pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

Našou víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá všetka a tá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň, aby bola zabezpečená potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na najvyššej medicínskej úrovni.

Svetielko nádeje sa usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje služby poskytujeme deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja.Naše ciele

Naše ciele

Cieľom činnosti Svetielka nádeje je najmä :

  • poskytovať pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality života onkologicky a nevyliečiteľne chorých detí počas hospitalizácie
  • poskytovať bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov liečených v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ( ďalej len DFNsP)
  • poskytovať paliatívnu starostlivosť deťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí ( domácu hospicovú starostlivosť)
  • plniť želania detí a mladistvých v našej starostlivosti
  • zabezpečovať bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov deti liečených v DFNsP Banskej Bystrici
  • zvyšovať úroveň vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu detí a mladistvých s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením
  • s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením
  • podporovať odborný rast lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením
  • vytvárať a presadzovať nové iniciatívy v prospech detí a mladistvých s onkologickým alebo nevyliečiteľným ochorením

Našim veľkým snom je vybudovanie a prevádzkovanie respitného centra pre rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o nevyliečiteľne choré dieťa, aby v ňom načerpali nové sily.

Naše výsledky

Za uplynulých 16 rokov (2018) sme sa postarali o viac ako 550 pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci prepravnej služby sme najazdili 483 703 km, zrealizovali sme 2 353 prepráv. V starostlivosti detského mobilného hospicu sme mali 38 pacientov a najazdili sme za nimi 25 867 km. Výletov a rekondičných pobytov sa so Svetielkom nádeje zúčastnilo 508 detí a 305 rodinných príslušníkov. Vďaka vám dnes realizujeme trvalo udržateľné projekty, ponuku ktorých sme za 16 rokov postupne rozširovali. Sú to projekty detský mobilný hospic, prepravná služba, byt pre rodiny onkologických pacientov, rekondičné pobyty a výlety pre vyliečené deti, balíček prvého kontaktu, stretnutia rodín po strate dieťaťa. Zvládnuť náročné obdobie počas liečby pomáhajú deťom liečebný pedagóg, sociálny pracovník a psychológ. Vlani sme odovzdali nemocnici do užívania kreatívnu herňu pre deti. Podporujeme aj kreatívne dielne nemocničnej školy.

Za 16 rokov našej existencie Svetielko nádeje podporilo Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici čiastkou 1 094 316,29 eur najmä na zakúpenie prístrojov, vybavenie oddelenia a ambulancie.


Naša história

Občianske združenie Svetielko nádeje vzniklo v roku 2002 z iniciatívy malej skupiny ľudí, s cieľom humanizovať nemocničné prostredie a liečebné podmienky v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Spočiatku sa naša činnosť zameriavala na plnenie želaní ťažko chorých detí. Neskôr sa k tejto misii pridružila celá škála ďalších činností zameraných na poskytovanie nadstavby liečebného procesu detských onkologických pacientov.

2004 – uskutočnili sme rekonštrukciu nemocničnej triedy
2005 – zrekonštruovali sme psychologickú ambulanciu
2006 – zrekonštruovali sme ubytovacie zariadenie pre sprevádzajúce osoby
2007 – zrekonštruovali sme hematologicko-onkologickú ambulanciu a čakáreň
2008 – spolupodieľali sme sa na rekonštrukcii detského onkologického oddelenia
2008 – spustili sme prepravnú službu
2008 – začali sme poskytovať službu sociálneho pracovníka
2010 – zakúpili sme automobily pre detský mobilný hospic a zriadili kanceláriu mobilného hospicu
2013 – získali sme licenciu na prevádzku detského mobilného hospicu
2015 – odovzdali sme do užívania zrekonštruovaný byt pre sprevádzajúce osoby, ktorý sme zakúpili ešte v roku 2013
2015 – začali sme poskytovať službu liečebného pedagóga
2016 – začali sme poskytovať službu psychológa
2018 – na trvalý pracovný pomer sme získali lekára pre detský mobilný hospic a uzatvorili sme zmluvu s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Náš tím

Tím Svetielka nádeje

MUDr. Pavel Bician

MUDr. Pavel Bician

predseda

Ing. Igor Obšajsník

Ing. Igor Obšajsník

člen Rady SN dočasne poverený vedením organizácie

Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová

Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová

psychológ
+421 918 858 594
s.mamonova@svetielkonadeje.sk

Mgr. Ľuboš Moravčík

Mgr. Ľuboš Moravčík

sociálny pracovník
+421 915 878 767
info@svetielkonadeje.sk

Bc. Juliana Holosová

Bc. Juliana Holosová

liečebný pedagóg
+421 918 858 581
j.holosova@svetielkonadeje.sk

MUDr. Anna Svitková

MUDr. Anna Svitková

lekár - pediater, Detský mobilný hospic
+421 905 553 812
a. svitkova@svetielkonadeje.sk

Mgr. Jolana Jančová

Mgr. Jolana Jančová

sestra - Detský mobilný hospic
+421 908 363 626
hospic@svetielkonadeje.sk

Miroslav Snopko

Miroslav Snopko

prepravná služba
+421 918 988 226
doprava@svetielkonadeje.sk

Olga Moškurjáková

Olga Moškurjáková

projektová manažérka
+421 905 585 004
o.moskurjakova@svetielkonadeje.sk

Veronika Rosová

Veronika Rosová

office a projektová manažérka
+421 908 073 073
office@svetielkonadeje.sk

Mgr. Vanda Prandorfyová

Mgr. Vanda Prandorfyová

podujatia, koordinátorka dobrovoľníkov
+421 911 949 940
v.prandorfyova@svetielkonadeje.sk

Mgr. Ingrid Škropeková

Mgr. Ingrid Škropeková

fundraiser
+421 910 949 940
i.skropekova@svetielkonadeje.sk

Mgr. Kristína Plšková

Mgr. Kristína Plšková

fundraiser
+421 907 728 337
k.plskova@svetielkonadeje.sk

Ján Piterka

Ján Piterka

projektový manažér
+421 918 579 577
j.piterka@svetielkonadeje.sk

Ing. Marek Michalčík

Ing. Marek Michalčík

komunikácia
+421 950 549 708
m.michalcik@svetielkonadeje.sk

Bc. Ľuboš Mellen

Bc. Ľuboš Mellen

fundraiser
+421 905 794 078
l.mellen@svetielkonadeje.sk

Bc. Ján Kolár

Bc. Ján Kolár

fundraiser
+421 918 937 378
j.kolar@svetielkonadeje.sk

Súbory na stiahnutie

Etický kódex

Kontakt

Občianske združenie
SVETIELKO NÁDEJE

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Tel.: +421 908-073 073
E-mail: office@svetielkonadeje.sk
Web: www.svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346
DIČ: 2021703200

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2075 6262
SWIFT: TATRSKBX

Štatutárny zástupca:
MUDr. Pavel Bician 0907 808 363

Kde nás nájdete