Ďakovný list pre dobrovoľníčku Michaelu Mucinovú

Ďakovný list pre dobrovoľníčku Michaelu Mucinovú

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO usporiadalo jubilejný 10. ročník podujatia Dobrovoľník roka s cieľom upriamiť pozornosť na dobrovoľníctvo a oceniť tých, ktorí bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase a v prospech iných vykonávajú dobrovoľnícku činnosť.

Aj my vo Svetielku nádeje poznáme takýchto vzácnych ľudí, najmä v súvislosti s projektom Dobrovoľnícka návštevná služba, ktorý už desať rokov realizujeme na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti sme sa rozhodli nominovať na ocenenie jednu z našich dobrovoľníčok, Michaelu Mucinovú. Veľmi nás potešilo, že z navrhnutých dobrovoľníkov postúpila medzi troch nominovaných na ocenenie v kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Oceňovanie dobrovoľníkov sa konalo v stredu, 30.mája 2018 v Bratislave, kde na Mišku čakal bohatý celodenný program. Najprv to bolo predpoludním prijatie dobrovoľníkov u pána prezidenta Andreja Kisku v Prezidentskom paláci. Popoludní sa dobrovoľníci presunuli do prekrásnych priestorov bratislavskej Reduty, kde sa konala ďalšia časť programu. Konferencia pod názvom Dobrovoľníctvo ako podpora trvalo udržateľného rozvoja, ktorú zorganizovalo CARDO a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod záštitou ministra zahraničných veci a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Vyvrcholením dňa bolo večer odovzdávanie ocenení Srdce na dlani a ďakovných listov. Za rok 2017 boli dobrovoľníci oceňovaní v deviatich kategóriách. V každej z nich troch nominovaných predstavili v krátkej videovizitke. V nej o našej Miške zaznelo aj toto: „Dobrovoľníčka Miška sa podieľa na mnohých projektoch Svetielka nádeje. Jedným z nich je dobrovoľnícka návštevná služba, kde navštevovala deti liečiace sa na onkologické ochorenie a spríjemňovala im chvíle počas dlhých hospitalizácií. Odpútavala pozornosť od negatívnych a traumatizujúcich zážitkov. Zúčastnila sa stretnutia rodín, ktorým dieťa zomrelo následkom rakoviny alebo iného závažného ochorenia. V práci sa jej podarilo zorganizovať finančnú zbierku na zakúpenie vybavenia kuchynky pre deti a rodičov na oddelení a zo zvyšku finančných prostriedkov zakúpili oblečenie a pyžamá pre sociálne slabších pacientov. Stala sa súčasťou tímu detského mobilného hospicu, s ktorým navštívila umierajúceho pacienta v domácom prostredí spolu so svojím terapeutickým psíkom.“

Miška získala v tento slávnostný večer krásny ďakovný list za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva. Ako vníma toto ocenenie a čo pre ňu znamená?

„Ocenenie vnímam určite pozitívne. Som vďačná za nomináciu Svetielka nádeje, beriem to ako pochvalu a poďakovanie. Zároveň je to odkaz, že robím niečo správne a v neposlednom rade motivácia dobudúcna. Aj keď najkrajšie ocenenie pre mňa sú úsmevy detí na oddelení, tomu sa nič nevyrovná. Chcela by som podotknúť, že každý dobrovoľník je dôležitý, dokáže niečím iným prispieť, všetkým patrí vďaka a ocenenie.“

K oceneniu jej srdečne blahoželáme. Miška je vzácnym svetielkom nádeje pre tých, ktorým venuje svoj voľný čas a energiu v čase, ktorý kvôli chorobe musia tráviť v nemocnici. Ďakujeme z celého srdca a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.